Van Hoogevest Architecten aan de slag met ontwerp renovatie Jenaplanschool De Brug

Van Hoogevest Architecten gaat het ontwerp maken voor de renovatie van Jenaplan School De Brug aan de Laan van Nieuw Guinea in Utrecht. Een mooie mijlpaal voor de school en PCOU Willibrord!

Het schoolgebouw aan de Laan van Nieuw Guinea is opgenomen in het huisvestingsplan van de gemeente Utrecht en komt daarom in aanmerking voor renovatie. Het originele schoolgebouw dateert uit 1923 en is meerdere malen uitgebreid en verbouwd. Het gebouw heeft een monumentale status. Met het project wil PCOU Willibrord een kwalitatief hoogwaardig onderwijsgebouw realiseren passend bij het onderwijsconcept. Er is in het project veel aandacht voor verduurzaming van het gebouw, een gezond binnenklimaat en een bewust(er) energiegebruik. Daarnaast zet PCOU Willibrord in op een doelmatige en haalbare exploitatie van het gebouw en terrein.
“We zijn erg blij met de manier waarop Van Hoogevest Architecten ons onderwijsconcept heeft vertaald naar een plan voor het gebouw.” zegt Marijke Gastelaars, directeur van De Brug. “Binnen de mogelijkheden van het bestaande gebouw zien we veel opties om een ruimtelijk en licht gebouw te creëren met voldoende ruimte voor leer- en ontdekplekken. Bovendien is de viering- en atelierruimte straks echt het hart van het gebouw. Dit biedt kinderen, team en ouders meer ruimte om in onze jenaplangemeenschap samen te leven.“

Projectarchitect Ana Magdalinoiu: “Het bestaande gebouw heeft ontzettend veel kwaliteiten, met de juiste ingrepen zorgen we ervoor dat de optimale balans gecreëerd wordt tussen functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Door middel van een gedeeltelijke herindeling en zorgvuldige ingrepen in het historische materiaal is veel winst te behalen. Zo herstellen we niet alleen de symmetrie van het gemeentelijke monument, maar wordt het mogelijk om een slimme schakeling van functies te realiseren en om de routing en logistiek in het gebouw te optimaliseren. In het ontwerp streven wij naar een duurzaam, gezond en onderhoudsvriendelijk schoolgebouw, als maatpak voor het bijzondere jenaplanonderwijs van basisschool De Brug.”

\Van Hoogevest Architecten is inmiddels gestart met het ontwerptraject. Op gezette tijden zal het schoolteam, ouders en omgeving geïnformeerd worden over het ontwerp en de realisatie van het ontwerp.

V.l.n.r. Ana Magdalinoiu (Van Hoogevest Architecten), Maarten Bakker (Van Hoogevest Architecten), Marijke Gastelaars (directeur De Brug), Yvonne de Boer (projectmanager) en Sytske Ypma (PCOU Willibrord)

Binnen de mogelijkheden van het bestaande gebouw zien we veel opties om een ruimtelijk en licht gebouw te creëren met voldoende ruimte voor leer- en ontdekplekken  Marijke Gastelaars, directeur De Brug