Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie

Gisteravond heeft het kabinet meegedeeld dat de maatregelen die gelden ter bestrijding van het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat onze scholen tot en met de meivakantie dicht blijven. In de week vóór 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de geldende maatregelen worden verlengd of aangepast.

Onze leerkrachten en docenten hebben het onderwijs op afstand voor uw kind(eren) in een kort tijdsbestek georganiseerd. Uiteraard hoopten wij erop uw kind(eren) weer snel op school te mogen begroeten. Het besluit van het kabinet zorgt er echter voor dat we de situatie langer samen moeten volhouden en dat we doorgaan met onderwijs op afstand.

We begrijpen dat dit veel van iedereen vraagt: van uw kind(eren) en van onze leerkrachten en docenten. Het vraagt ook veel van u als ouder(s) om uw kind(eren) te begeleiden bij onderwijs op afstand en dat bijvoorbeeld te moeten combineren met (thuis)werken en/of de zorg voor anderen. We waarderen uw inzet en wensen u veel geduld en creativiteit toe. We doen ons uiterste best om het onderwijs in deze bijzondere tijd zo goed mogelijk vorm te geven en leerlingen te ondersteunen.  

Eind april is ook de meivakantie in zicht. In de meivakantie is er geen onderwijs op afstand. Het kabinet maakt vóór de meivakantie bekend wat de maatregelen voor de periode na 28 april worden. Wij kunnen u hierover op dit moment nog niets vertellen. Zoals minister-president Rutte aangaf tijdens de persconferentie, is het raadzaam om geen plannen te maken voor de meivakantie. Nog steeds geldt dat we zo min mogelijk reizen binnen Nederland, thuiswerken waar mogelijk, dat we afstand houden tot elkaar en we bij ziekteverschijnselen (bij jezelf of in het gezin) thuis blijven.  

Ouders ontvangen vandaag een brief van school met daarin specifieke informatie.