EVA architecten maakt ontwerp nieuwbouw De Boemerang

EVA Architecten gaat het ontwerp maken voor de nieuwbouw van De Boemerang aan de Amandelstraat in Utrecht. Een mooie mijlpaal voor de school en PCOU Willibrord!

De Boemerang is opgenomen in het huisvestingsplan van de gemeente Utrecht en komt daarom in aanmerking voor renovatie of nieuwbouw. In samenspraak met de gemeente is besloten te kiezen voor nieuwbouw op locatie Amandelstraat. Met het project wil PCOU Willibrord een kwalitatief hoogwaardig onderwijsgebouw realiseren passend bij het onderwijsconcept. In het project is veel aandacht voor duurzaamheid en circulariteit, een gezond binnenklimaat en een bewust energiegebruik. Daarnaast zet PCOU Willibrord in op een doelmatige en haalbare exploitatie van het gebouw en terrein.

“EVA Architecten heeft een inspirerend plan ingediend, waarin we veel aspecten vanuit ons onderwijsconcept herkennen, zoals ruime klaslokalen met naastgelegen onderwijsondersteunende ruimtes, waar het rustig is en een dynamisch hart van de school met de personeelskamer en de ontmoetingsplaats voor de buurt” zegt Mirjam Gielissen, directeur van de Boemerang.

Projectarchitect Maarten Terberg: “Het bestaande schoolgebouw is gesloten, onpraktisch en de omgeving is erg versteend. Allemaal aspecten die we in het nieuwe gebouw willen omkeren: een open, helder gebouw, met ruimte voor groen. Zo past het nieuwe gebouw weer bij de onderwijsvisie en is het aanleiding voor vergroening van de pleinen en daarmee ook de wijk. ”.

EVA Architecten is inmiddels gestart met het ontwerptraject. Op gezette tijden zal het schoolteam, ouders en omgeving geïnformeerd worden over het ontwerp en de realisatie van het ontwerp.

De kinderen van de Boemerang verdienen een mooi toekomstbestendig gebouw en twee groene schoolpleinen.  Mirjam Gielissen, directeur De Boemerang