Eindexamens gaan niet door, meer tijd voor schoolexamens

Vandaag heeft minister Slob tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat het centrale examen (CE) en het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE in het vmbo) dit jaar niet door gaan. Als bestuurders beseffen wij dat deze maatregel uniek is en verstrekkende gevolgen heeft.

Op advies van de VO-Raad hebben we besloten dat op scholen van PCOU Willibrord tot 6 april geen schoolexamens plaatsvinden in fysieke vorm. Scholen hebben daardoor ook iets meer tijd en ruimte gekregen om plannen te maken voor het zorgvuldig afronden van de schoolexamens. Daarbij wordt in acht genomen dat de minister heeft opgeroepen dit zo veel mogelijk op afstand te doen. Als het nodig blijkt om een examen op school af te leggen, dan worden hierbij de richtlijnen van het RIVM nauwkeurig gevolgd.

Samen met de scholen en al onze medewerkers zetten wij onze schouders er de komende tijd onder en we vertrouwen erop dat we dit tot een goed einde kunnen brengen. We wensen leerlingen veel sterkte met het voorbereiden van de laatste loodjes rondom het examen in deze hectische en bijzondere periode.
Meer informatie over de examens is ook te vinden op:
Rijksoverheid
VO-raad

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!