Besturen intensiveren samenwerking rondom gespecialiseerd onderwijs in Utrecht

In oktober tekenden PCOU Willibrord en Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs een intentieverklaring tot samenwerking. Met deze intensieve samenwerking beogen de besturen van beide stichtingen het gespecialiseerd onderwijs in Utrecht en omstreken gezamenlijk verder te ontwikkelen.

Verkenningen in de afgelopen periode hebben geleid tot een beoogde intensieve samenwerking tussen de besturen met de ambitie om gespecialiseerd onderwijs in de regio Utrecht gezamenlijk verder te ontwikkelen. En om een thuisnabij en dekkend en kwalitatief goed aanbod van passend onderwijs te realiseren. Deze samenwerking biedt ook kansen om de samenwerking tussen regulier voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs te versterken.

De samenwerking zal zowel inhoudelijk als fysiek zijn. Er kunnen extra schoollocaties gerealiseerd worden op basis van het aantal leerlingen of op grond van onderwijskundige ontwikkelingen. De mogelijkheden voor een juniorcollege staan daarbij hoog op de agenda. Ook wordt kennis en expertise met elkaar gedeeld.

Deze samenwerking sluit voor PCOU Willibrord goed aan bij haar ambities om: leerwegen (praktijkonderwijs, vmbo, basisberoeps-mbo) te integreren, een dekkend aanbod binnen het speciaal onderwijs te realiseren in Utrecht, hoogbegaafdenonderwijs te ontwikkelen en het kennisnetwerk gespecialiseerd onderwijs te versterken.

PCOU Willibrord bestaat uit twee stichtingen met één bestuur. Stichting PCOU en de Willibrord Stichting besturen samen in totaal 41 scholen (30 basisscholen en 11 middelbare scholen) in de stad en regio Utrecht. Zes van deze scholen zijn voor gespecialiseerd onderwijs en hebben een regiofunctie: SBO Belle van Zuylen, Taalschool Utrecht, Rafael (ZML); Kranenburg Praktijkonderwijs, De Baanbreker (Praktijkonderwijs) en STIP VSO (ZML).

(Op de afbeelding: (linksboven) Fawzia Nasrullah, bestuurder PCOU Willibrord, (rechtsboven) Freerik Meeuwes, bestuurder Gewoon Speciaal Onderwijs, (linksonder) Rob Damwijk, bestuurder Gewoon Speciaal Onderwijs, (rechtsonder) Marc Mittelmeijer, bestuurder PCOU Willibrord)