Basisscholen openen na de meivakantie hun deuren

Dinsdagavond 21 april heeft het kabinet een persconferentie gegeven over de maatregelen die na 28 april gelden ter bestrijding van het coronavirus. Premier Rutte kondigde aan dat de basisscholen weer open mogen op 11 mei. Premier Rutte kondigde aan dat de basisscholen weer open mogen op 11 mei. Het geven van les op afstand was een avontuur en wij zijn erg tevreden en trots op hoe dit op onze scholen vlot is georganiseerd. Onze leerkrachten zijn blij om alle leerlingen binnenkort weer te kunnen ontmoeten en bereiden zich voor op de terugkomst van leerlingen. En naar u als ouders zullen zij vanaf een afstandje zwaaien! 

 Zo ziet het basisonderwijs er vanaf 11 mei uit

Het kabinet heeft ervoor gekozen om het onderwijs stapsgewijs op te starten op 11 mei, beginnend bij het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang. Ook kunnen kinderen naar de buitenschoolse opvang op de dagen dat zij naar school gaan.

Voor het regulier basisonderwijs geldt:

 1. Alle kinderen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school.
 2. Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, waarbij wel uit wordt gegaan van hele dagen onderwijs (om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en de aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang zo optimaal mogelijk te houden).
 3. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 4. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 5. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 6. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
 7. Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten. Dit betekent dat alle leerlingen van de school worden verdeeld in twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet over de cohorten. Scholen streven ernaar om kinderen uit 1 gezin zoveel als mogelijk in hetzelfde cohort te plaatsen.
 8. De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.
 9. Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

Voor de overige 50% van de tijd maken scholen een praktische invulling (onderwijs op afstand) die past bij de school en de mogelijkheden. De nadruk komt nu te liggen op het onderwijs fysiek op school. Hierover informeert elke school zelf.

Voor het speciaal basisonderwijs geldt:

 1. Alle leerlingen in het sbao en so gaan vanaf 11 mei naar school, de leerlingen in het vso gaan nog niet naar school.
 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 4. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 5. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen, en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
 6. Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

Wanneer gaan leerlingen weer naar school

Er is tijd nodig om het ontvangen van leerlingen en lesgeven op school te organiseren. De meivakantie is niet op alle scholen hetzelfde. Daarom kunnen sommige scholen per 11 mei starten, terwijl andere scholen uiterlijk op donderdag 14 mei starten. De school van uw kind(eren) informeert u hierover.   

Richtlijnen en hygiënemaatregelen

We nemen de richtlijnen en protocollen die gelden tijdens het coronavirus uiterst serieus. Alle richtlijnen en protocollen, die vanaf 11 mei op en rondom de school gelden, worden nu uitgewerkt. Hierbij kunt u denken aan afspraken rondom het halen en brengen van kinderen, hygiënemaatregelen en schoonmaak, de indeling van de groepen die op school aanwezig zijn en de regels voor het buiten spelen tijdens de pauze. Voordat we de leerlingen op school ontvangen, wordt u hierover geïnformeerd.

We werken met elkaar aan een schone, prettige en vooral veilige schoolomgeving, voor leerlingen en voor onszelf.

De regels en richtlijnen die buiten de school gelden zijn ook nog steeds van kracht. We benadrukken dat het van belang is dat we ons allemaal aan deze regels en richtlijnen houden om elkaar veilig te houden. Juist ook nu een deel van het ‘normale leven’ weer op gang komt, zodra uw kind(eren) naar school gaat/gaan. 

Vragen of zorgen

We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen en misschien ook zorgen heeft. We willen u vriendelijk verzoeken deze vragen even te bewaren. De schoolleiding en leerkracht(en) van uw kind(eren) bereiden op dit moment alles voor om straks op een schone en veilige manier van start te kunnen en informeren u hierover op een ander moment. Als uw vragen daarmee nog niet naar tevredenheid zijn beantwoord, kunt u deze daarna met hen delen.

Wij willen onze directeuren en leerkrachten de tijd geven zich goed voor te kunnen bereiden. Net zoals zij op een flexibele en daadkrachtige manier het onderwijs op afstand hebben geregeld, moeten zij dat nu weer in een korte tijd doen, maar dan voor het lesgeven op school. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij dit uitstekend zullen doen. Het vraagt echter veel van hen en we gunnen alle collega’s op de scholen de tijd en ruimte om dat goed te kunnen doen.

Meivakantie

Deze of volgende week start de meivakantie. We hopen dat u deze vakantie even tijd vrij heeft van uw werkzaamheden en samen met het gezin kunt doorbrengen, ook al is het in eigen huis en omgeving. Ook onze collega’s op de scholen hebben een korte onderbreking van het werk.

Het zal ook weer wennen zijn aan een nieuwe situatie waarin u bijvoorbeeld thuiswerkt en uw kind deels weer naar school gaat. We wensen u veel energie, geduld en inspiratie in de komende weken.

Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond!