Eerste stap naar Integraal Kindcentrum De Brug gezet

Op maandag 11 februari tekenden Jenaplanschool De Brug, Spelenderwijs en Ludens kinderopvang een intentieverklaring voor een IKC op De Brug.

Met deze ondertekening start de onderzoeksfase om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst van de drie partijen om een doorlopend aanbod en begeleiding voor kinderen van 0 tot 13 jaar te realiseren. Doel van de samenwerking is het bieden van optimale kansen voor alle kinderen door onderwijs én opvang, met een doorlopend aanbod en een eenduidige pedagogische benadering, te bieden. Het streven is om in september 2020 een gezamenlijk kindcentrum te realiseren zodat er voor alle kinderen een uitdagende speel- en leeromgeving ontstaat.

Marijke Gastelaars van De Brug: “Ik zie er naar uit dat we alle kinderen gelijke mogelijkheden kunnen bieden binnen een gezamenlijk gedragen pedagogische benadering. Ouders, kinderen en medewerkers kunnen zo een mooie gemeenschap vormen.”

Op dit moment delen Jenaplanschool De Brug (PCOU Willibrord), Peutercentrum Kadodder (Spelenderwijs), BSO Billliton en BSO Rosa (beide Ludens) al gezamenlijk ruimte in de schoollocatie van Jenaplanschool De Brug aan de Billitonkade.

Mooi om te onderzoeken of we de huidige situatie met een aparte peutergroep en een aparte BSO in ons kleutergebouw tot een gezamenlijke gemeenschap kunnen omvormen.  Marijke Gastelaars
Jenaplanschool De Brug