De Fakkel eerste basisschool in Utrecht met cultuurprofiel

Vanaf woensdag 17 april 2019 mag De Fakkel zich officieel een cultuurprofielschool noemen. De Vereniging CultuurProfielScholen heeft deze titel toegekend omdat de school heeft bewezen uit te blinken op het gebied van cultuuronderwijs. De Fakkel is de eerste basisschool in de stad Utrecht met een cultuurprofiel.

Erkend cultuurprofiel
De Vereniging CultuurProfielScholen is een landelijke vereniging voor én door scholen die samen leren en onderzoeken in het kader van cultuuronderwijs. De vereniging streeft naar erkenning voor scholen die zich onderscheidend presenteren op het gebied van cultuuronderwijs. Met ambitiegesprekken, visitaties, kwaliteitskaders, inspiratie- en studiedagen stelt de vereniging scholen in staat actief en ambitieus te werken aan hun cultuuronderwijs.

Directeur Iris Hekkert is trots op het bordje dat binnenkort aan de gevel prijkt: ‘Kunst- en cultuureducatie is al jaren een belangrijke pijler onder ons onderwijs op De Fakkel. Wij zijn ervan overtuigd dat het een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de creativiteit van leerlingen. Ouders kiezen voor onze school vanwege de geïntegreerde kunst- en cultuurvisie, de creativiteit en talentontwikkeling die wij stimuleren en de kleinschalige sfeer. Ik ben er trots op dat we de erkenning hebben gekregen en De Fakkel officieel een cultuurprofielschool kunnen noemen.’

Kunst, cultuur en verbinding met de wijk
Op De Fakkel komen leerlingen op verschillende manieren in aanraking met kunst en cultuur. Van groep 1 tot en met 8 krijgen zij in een doorgaande leerlijn te maken met erfgoed, dans, digitale media, beeldende vorming, muziek, theater en literatuur. ‘We bezoeken musea en maken stadswandelingen, organiseren workshops met podia voor dans, muziek en theater zoals EKKO en nodigen kunstenaars in de wijk uit om gastlessen te geven. Jaarlijks organiseren we een groots cultuurfeest voor leerlingen en ouders waarbij onze leerlingen op verschillende manieren hun talent kunnen presenteren.‘

De Fakkel ligt in de Staatliedenbuurt, een kleine wijk aan de rand van de binnenstad van Utrecht. ‘Het is een levendige wijk vlakbij het centrum met een grote diversiteit aan bewoners en een verscheidenheid aan ateliers en cultuuraanbieders. We vinden de verbinding met, en de kennis over, de wijk belangrijk.’

Renovatie en uitbreiding
De school wordt binnenkort grootschalig gerenoveerd en krijgt een kleine uitbreiding. ‘Hiermee komt onze wens in vervulling om de school beter uit te rusten met creatieve ruimtes waar groepen leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en waar we klasdoorbrekend kunnen samenwerken,’ aldus directeur Iris Hekkert.

Cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs zijn het Amadeus Lyceum, het Gerrit Rietveld College en het Oosterlicht College in Nieuwegein ook cultuurprofielscholen en behoren, net als De Fakkel, tot stichting PCOU Willibrord.