Conferentie Vosheuvelscholen over samenvoeging

De zgn. Vosheuvelscholen gaan in gesprek met ouders, leerlingen, medewerkers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en zorgnetwerk en ook bestuurders over samenvoeging van de drie V/SO-scholen. Op 22 maart a.s. vindt de hiervoor georganiseerde conferentie Vosheuvel200 plaats, een unieke en bijzondere bijeenkomst.

Er breekt een spannende tijd aan voor de scholen onder drie besturen. De Koningin Emmaschool (onderdeel van stichting PCOU Willibrord) en de SO-afdelingen van de Dr. A. van Voorthuijsenschool (onderdeel van de stichting Meerkring) gaan samen. Datzelfde geldt voor de VSO-afdelingen van de scholen, die nu nog onderdeel zijn van ’s Heeren Loo onderwijs en eveneens van PCOU Willibrord. Door de samenvoeging blijven er twee scholen over, één SO-school en één VSO-school. Tijdens de conferentie gaan betrokken in gesprek om de nieuwe scholen samen vorm te geven.

“Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van de samenvoeging,” aldus Jaël Klamer, locatiedirecteur SO Emmaschool. “Om de nieuwe scholen zo op te zetten dat iedereen zich daar thuis voelt, hebben we niet alleen de drie besturen nodig realiseerden we ons. Ook de inbreng van ouders, leerlingen, leerkrachten en andere belanghebbenden zijn bepalend. Wat is er dan mooier om al deze verschillende partijen bij elkaar te brengen en samen het gesprek aan te gaan. Dat is dus precies wat we gaan doen op 22 maart”.
“Maar het blijft niet bij alleen maar praten” vult Esther Schuur, locatiedirecteur VSO van Voorthuijsenschool aan. “Op 22 maart gaan we samen bepalen wat we belangrijk vinden en we gaan daar voorstellen voor maken. Wij bepalen dus niet vooraf over welke onderwerpen de deelnemers het moeten hebben. Behalve dat het over de samenvoeging gaat.”
In een videoboodschap lichten beiden de conferentie Vosheuvel200 toe.

Na de conferentie worden de voorstellen uitgewerkt en vormen deze de start voor de nieuwe scholen.

Meer informatie is te vinden op de website: www.vosheuvel200.nl