Schoolbesturen Vosheuvelscholen ondertekenen intentieovereenkomst

'Gezien onze gemeenschappelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, zijn we zeer verheugd dat we onze intentie om de krachten te bundelen nu formeel hebben bekrachtigd', aldus de drie bestuurders Marc Mittelmeijer (PCOU Willibrord), Willem Kuijpers (Meerkring) en Gerard van Egmond (’s Heeren Loo).

De overeenkomst gaat over de intentie om de SO- en VSO-scholen samen te voegen zodat er één SO-school en één VSO-school ontstaat. Het gaat daarbij om de SO-afdelingen van de Koningin Emmaschool (onderdeel van PCOU Willibrord) en de Dr. A. van Voorthuijsenschool (onderdeel van Meerkring), en de VSO-afdelingen van de scholen, die nu nog onderdeel zijn van 's Heeren Loo onderwijs en eveneens van PCOU Willibrord. PCOU Willibrord is dus voornemens om de Koningin Emmaschool voor SO en VSO over te dragen aan Meerkring en ’s Heeren Loo.
Om elkaar te blijven ontmoeten en te verbinden zal er een gezamenlijk kennis- en innovatiecentrum opgericht worden.

Medewerkers, en ook leerlingen en ouders zijn de afgelopen periode intensief betrokken bij de totstandkoming van de samenvoeging van de scholen, o.m. tijdens de conferentie Vosheuvel200. Met de ondertekening van een intentieverklaring door de drie besturen is een volgende belangrijke stap gezet. Tot 1 januari ’19 blijven de scholen onder verantwoordelijkheid van de huidige besturen vallen.