Intensievere samenwerking vo-scholen PCOU Willibrord en ROC Midden Nederland (mbo)

Sinds geruime tijd werken de onderwijsorganisaties PCOU Willibrord (po/(s)vo) en ROC Midden Nederland (mbo) nauw samen om de overgang van het vmbo naar het mbo voor leerlingen soepel te laten verlopen. Op woensdag 11 juli tekenden bestuurders van beide organisaties een convenant om de samenwerking formeel te bekrachtigen en te intensiveren. Dit is van groot belang gezien de ontwikkelingen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en binnen het onderwijs.
Paul van Maanen, voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland: “Het is heel belangrijk, dat er een goede aansluiting is van vmbo naar mbo. Het beroepsonderwijs is niet alleen belangrijk, maar ook leuk. Op het vmbo en mbo word je voorbereid op de arbeidsmarkt. Met name de aansluiting op techniek en gezondheidszorg gaan we intensiveren.”
Marc Mittelmeijer, voorzitter College van Bestuur PCOU Willibrord: “Ik ben blij dat we onze samenwerking nu formeel bekrachtigen, zodat de overgang naar ROC Midden Nederland voor onze vmbo-leerlingen nog soepeler zal verlopen. Ook de gerichte samenwerking op belangrijke thema’s is voor onze leerlingen, docenten en medewerkers heel belangrijk.”

Intensivering samenwerking
Zo zal er op een zestal thema’s gericht worden samengewerkt: Techniek, Zorg & Welzijn, de Campusontwikkeling vmbo-mbo in Nieuwegein, Levensecht leren, Gezamenlijk opleiden en Leiderschapsontwikkeling. Beide instellingen gaan slim gebruik maken van elkaars kennis, expertise en voorzieningen. Daarnaast wordt er jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd waarbij medewerkers van beide onderwijsorganisaties kennis en informatie uit kunnen wisselen, van elkaar kunnen leren en nieuwe samenwerkingsideeën kunnen voorstellen.


PCOU Willibrord: voor elke leerling het beste onderwijs
PCOU Willibrord heeft 31 scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Maarssen, Breukelen en Nieuwegein. De scholen voor voortgezet onderwijs bieden het hele spectrum aan van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.
Met 21.000 leerlingen en 2.375 medewerkers is PCOU Willibrord de grootste instelling voor funderend onderwijs in de regio.

ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en bedrijfsopleidingen in de provincie Utrecht.
ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1.750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 22.000 studenten en cursisten. Het brede aanbod van ROC Midden Nederland is ondergebracht in dertien kleinschalige, branchegerichte mbo-vakcolleges in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Het zijn plekken waar persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en kwaliteit centraal staan. Waar we samenwerken, kennis delen en elkaar inspireren. Samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties biedt ROC Midden Nederland onderwijs dat goed aansluit op de (toekomstige) beroepspraktijk.