Praktijkschool De Baanbreker naar PCOU Willibrord

Stichting Trinamiek draagt met ingang van 1 augustus a.s. praktijkschool De Baanbreker (IJsselstein) over aan PCOU Willibrord. Directeur De Baanbreker Frank Cok: 'Door deze overstap kunnen we onze leerlingen meer bieden, passend bij hun mogelijkheden en interesses.'

De Baanbreker binnen Stichting Trinamiek
De Baanbreker is de enige praktijkschool in regio Utrecht-Zuid en heeft op dit moment 168 leerlingen en 34 medewerkers. Binnen Trinamiek neemt de school een uitzonderingspositie in, omdat de stichting verder alleen bestaat uit scholen voor primair onderwijs. Bestuursvoorzitter René van Harten: 'Na een zorgvuldige afweging zijn we in het voorjaar van 2017 tot de slotsom gekomen dat het in het belang is van leerlingen, ouders en medewerkers om De Baanbreker over te dragen aan een bestuur met scholen voortgezet onderwijs. Onze voorkeur ging daarbij uit naar PCOU Willibrord, vanwege de bestuurlijke inbedding van PCOU Willibrord in de regio en de verregaande mogelijkheden voor onderwijskundige kennisuitwisseling.'

PCOU Willibrord
PCOU Willibrord heeft naast 31 scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs, 10 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Nieuwegein/Vianen, Maarssen en Breukelen. Bestuursvoorzitter Marc Mittelmeijer: 'Vanuit onze maatschappelijke opdracht waren we van meet af aan positief over toetreding van De Baanbreker. Het onderwijs in de regio is gebaat bij een praktijkschool die intensief, collegiaal samenwerkt met andere scholen voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en vmbo, scholen die binnen onze stichting allemaal vertegenwoordigd zijn. Samen kunnen we de expertise-ontwikkeling van medewerkers beter vormgeven, waar de leerlingen zeker baat bij zullen hebben. We heten De Baanbreker dan ook van harte welkom.'