PCOU Willibrord en MBO Utrecht verstevigen samenwerking

Dat is de ambitie die bestuurders van beide partijen uitspraken bij het ondertekenen van een overeenkomst tussen beide besturen. Een formele bekrachtiging van de samenwerking die al op verschillende manieren plaatsvindt.

PCOU Willibrord heeft 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht en omgeving. Veel van die leerlingen starten hun vervolgopleiding bij MBO Utrecht. “Wij vinden het belangrijk dat we jongeren zo goed als mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. En dat begint al in een vroeg stadium, op het voortgezet onderwijs. Hoe soepeler de overgang naar het mbo, hoe beter voor de leerling, en hoe groter de kans op studiesucces en succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt,” aldus Margreet Rookmaker, voorzitter College van Bestuur van MBO Utrecht.

Verstevigen samenwerking
Het verstevigen van de samenwerking vindt plaats via drie lijnen:

  • Gemeenschappelijke activiteiten met leerlingen en studenten. Bijvoorbeeld gericht op de overgang van vmbo naar mbo, samen volgen van keuzevakken, samenwerking bij stages en gezamenlijke workshops voor leerlingen en studenten.
  • Kennisuitwisseling tussen docenten door collegiale uitwisseling en een jaarlijkse gezamenlijke kennisdag.
  • Afstemming op bestuurlijk niveau

Jaarlijks stellen de besturen een samenwerkingsagenda vast waarin deze gezamenlijke activiteiten worden vastgelegd en gefaciliteerd. Bestuursvoorzitter PCOU Willibrord Marc Mittelmeijer: “Samenwerken doen we al heel lang. PCOU Willibrord en MBO Utrecht delen hun van oorsprong christelijke wortels en dat zie en voel je terug in de identiteit van onze scholen. Deze formele bekrachtiging van onze samenwerking is belangrijk voor onze leerlingen, zij gaan hier de vruchten van plukken doordat de doorstroom naar MBO Utrecht nog beter zal verlopen.”

Over PCOU Willibrord: voor elke leerling het beste onderwijs
PCOU Willibrord heeft 31 scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Maarssen, Breukelen en Nieuwegein. De scholen voor voortgezet onderwijs bieden het hele spectrum aan van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Met 21.000 leerlingen en 2.375 medewerkers is PCOU Willibrord de grootste instelling voor funderend onderwijs in de regio. Meer informatie www.pcouwillibrord.nl

Over MBO Utrecht
MBO Utrecht is een kleinschalige organisatie voor ambitieus mbo-onderwijs aan zo’n 5.000 studenten. Het onderwijs is ondergebracht in dertien Academies. Op deze wijze bieden wij onderwijs aan in een kleinschalige omgeving met een persoonlijke benadering en begeleiding. MBO Utrecht besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap en wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten tot zelfbewuste professionals. Dat gebeurt vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit: met respect voor elkaars meningen en ideeën.

College van bestuur PCOU Willibrord Marc Mittelmeijer en Micha van Akkeren, en college van bestuur MBO Utrecht Margreet Rookmaker en Robert Leeftink omringd door vmbo-leerlingen van Globe College en mbo-studenten van MBO Utrecht

College van bestuur PCOU Willibrord Marc Mittelmeijer en Micha van Akkeren, en college van bestuur MBO Utrecht Margreet Rookmaker en Robert Leeftink