Nieuw bestuurslid PCOU Willibrord: Fawzia Nasrullah

Vanaf 1 oktober 2018 start zij haar werkzaamheden als bestuurslid naast voorzitter Marc Mittelmeijer.

Fawzia Nasrullah is momenteel werkzaam als eindverantwoordelijk bestuurder van Stichting Youké, een organisatie die specialistische hulp biedt aan jeugd en jongeren. Eerder was ze onder meer werkzaam als directeur bedrijfsvoering van een zorginstelling en als districtsmanager Sector Jeugd van een GGD. Zij is 54 jaar en woonachtig in Maarssen.

Met het college van bestuur in de nieuwe samenstelling is de organisatie goed toegerust voor de ontwikkelingen en vraagstukken waar het de komende jaren voor staat.