Utrechtse basisschool De Regenboog naar aardgasvrij met bijdrage van het Rijk

De Utrechtse Basisschool De Regenboog is als enige Utrechtse school geselecteerd om hun schoolgebouw aardgasvrij te maken met een financiële steun van het Rijk. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) presenteerde vandaag elf basisscholen die een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro ontvangen. Wethouder onderwijs Anke Klein: 'Utrecht wil koploper zijn als het gaat om de transitie naar een duurzame energievoorziening. De Rijksbijdrage geeft een extra impuls aan onze ambities en aan het toekomstbestendig maken van alle schoolgebouwen.'

De Regenboog
Basisschool De Regenboog is een standaardtype school uit de vroege jaren ’60, representatief voor naoorlogse schoolgebouwen. Een type schoolgebouw dat veel voorkomt in Nederland, waardoor ervaringen gebruikt kunnen worden voor andere scholen. 'PCOU Willibrord bereidt jeugdigen voor op hun toekomst en heeft daarom duurzaamheid hoog in het vaandel. We zijn dan ook blij met deze Rijksbijdrage voor basisschool De Regenboog, een mooie stap in het verwezenlijken van onze duurzaamheidsambities', aldus bestuursvoorzitter Marc Mittelmeijer.

Deze rijksbijdrage helpt niet alleen het schoolbestuur PCOU Willibrord en de gemeente om deze school aardgasvrij te maken, ook worden de ervaring en opgedane kennis gedeeld binnen en buiten Utrecht.

Bouwen aan een gezonde toekomst
Samen met de schoolbesturen werkt de gemeente Utrecht nu al hard aan het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle leerlingen. Dit doet de gemeente vanuit het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025. Eén van de speerpunten hierin is ‘Bouwen aan een Gezonde toekomst’

Verduurzamen scholen
Dat de verduurzaming van schoolgebouwen leeft, blijkt uit het aantal aanmeldingen voor het ondersteuningsprogramma: 92 basisscholen uit 72 gemeenten hebben zich ingeschreven. Het ministerie geeft aan bij de beoordeling vooral gekeken te hebben naar de verdeling over bouwperioden, de geografische spreiding en naar variatie in aanpak. Uitgangspunt van het programma is dat ook scholen die niet zijn geselecteerd, kunnen profiteren van lessen uit het innovatieprogramma. 'De kennis en ervaring die binnen het innovatieprogramma worden opgebouwd, delen we actief met gemeenten en schoolbesturen. Natuurlijk willen we dat er zoveel mogelijk scholen versneld aan de slag kunnen met de verduurzaming van hun schoolgebouwen', aldus Ollongren.