5 keer op weg van goed naar nog beter onderwijs

Wat kunnen we verbeteren en hoe doen we dat? Deze vragen zijn voor ons essentieel. Het kan gaan om verbeteringen in het onderwijs, maar ook om verbeteringen in de organisatie, waardoor de scholen hun tijd optimaal kunnen besteden aan de leerlingen.  

1. Data-analyse als methode voor onderwijsverbetering

 Bij data-analyse nemen we de cijfers onder de loep, bijvoorbeeld alle cijfers die we hebben omtrent toetsresultaten of de kwaliteit van instructie. De essentie van data-analyse is: kun je duiden waarom deze cijfers zijn zoals ze zijn? Wat zie je, wat vind je ervan en wat doe je eraan? Op die manier proberen we de oorzaak te achterhalen van bijvoorbeeld een toegenomen ziekteverzuim. Want als we de oorzaak weten, kunnen we gericht actie ondernemen.

De afgelopen jaren hebben we scholen getraind in 'data driven management'. Hoe kun je cijfers (data) gebruiken om te werken aan onderwijsverbetering? De kernvraag is altijd: past het onderwijs? Door data vanuit deze hoek te benaderen, creëer je bewustzijn: ik als leraar of docent doe ertoe. Als ik op een bepaalde manier handel, heeft dat resultaat. Data-analyse is een arbeidsintensief proces, maar het geeft veel genoegdoening. 

2. Stroomlijnen van de communicatie

Hoe efficiënter we met elkaar communiceren, hoe meer tijd er overblijft om ons te richten op ons gezamenlijk doel: goed onderwijs voor onze leerlingen.

3. Blijven ontwikkelen, blijven leren

 De lerende leerling staat bij ons centraal. Dat kan alleen als we ook een lerende organisatie zijn.

We blijven ons ontwikkelen en we blijven verder leren. Mensen willen ook graag steeds beter worden in hun werk. Dat is voor mij het bewijs dat we echt kwaliteit in huis hebben. 

4. Problemen voorkomen in plaats van oplossen

 Als er een probleem is, moet dat worden opgelost en dat doen we ook. Maar het is nog beter om risico's te zien en actie te ondernemen voor het probleem kan ontstaan.

Wij proberen steeds om problemen voor te zijn. Dus in plaats van te signaleren dat er iets niet goed loopt en naar aanleiding daarvan actie te ondernemen, analyseren we samen met de schoolleiders waar de risico's zitten. Daarna bespreken we indien nodig de acties die we kunnen inzetten. 

5. Leren van elkaar

Binnen onze organisatie hebben wij veel kennis en expertise. Door verbindingen te leggen en te leren van elkaar, maken wij hier optimaal gebruik van.

We zijn een grote scholengroep met alle vormen van onderwijs. Samen kijken we bijvoorbeeld hoe we het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aan kunnen laten sluiten en waar we van elkaar kunnen leren.